Đăng ký tài khoản
1 Bước 1: Điền thông tin vào mẫu
2 Bước 2: Hoàn thành
Thông tin tổ chức chủ tài khoản
1. Tên2. Địa chỉ
Địa chỉ trụ sở theo GCNĐKDN: *Địa chỉ giao dịch *

3. Liên hệLưu ý: đây là email nhận thông tin kích hoạt tài khoản
4. Mã số thuế


5. Giấy phép hoạt động/ Quyết định thành lập/ Giấy CNĐKDN/CNĐT
6. Lĩnh vực và hoạt động

7. Doanh thu

8. Tổ chức:

1. Tên2. Địa chỉ
Địa chỉ trụ sở theo GCNĐKDN: *
3. Liên hệLưu ý: đây là email nhận thông tin kích hoạt tài khoản
4. Mã số thuế


5. Giấy phép hoạt động/ Quyết định thành lập/ Giấy CNĐKDN/CNĐT6. Người đại diện hợp pháp của Tổ chức trực thuộc :


7. Doanh thu

8. Tổ chức:

Chi nhánh HDBank nơi mở tài khoản
1. Dịch vụ gửi nhận số phụ tài khoản
2. Đăng ký sử dụng kênh giao dịch điện tử (eBanking)
Số tài khoản đăng ký: tài khoản thanh toán mở theo đề nghị này và tài khoản số (nếu có).
Hạn mức eBanking + Tất cả tài khoản và Người dùng tại thời điểm đăng ký:
Theo tài khoản Hạn mức ngày :
Theo Người dùng Hạn mức giao dịch:
Hạn mức ngày:
Phương thức duyệt:

Tài khoản Danh sách số điện thoại
Tài khoản thanh toán mở theo đề nghị này
Thông tin FATCA


Xác nhận dấu hiệu Hoa Kỳ theo FATCA Mẫu biểu phải điền Xác nhận cung cấp thông tin
Không
  • Mẫu W -8BEN-E: Áp dụng cho tổ chức
  • Mẫu W-9: Áp dụng cho người kiểm soát là công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ
Đồng ý để HDBank báo cáo thông tin về tài khoản của Chúng tôi mở tại HDBank cho sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) và NHNN
(*) Người kiểm soát bao gồm: chủ tài khoản; cá nhân khác chi phối hoạt động, thụ hưởng của tài khoản; cá nhân nắm giữ từ 10% vốn điều lệ của khách hàng; cá nhân nắm giữ từ 20% trở lên vốn điều lệ của các tổ chức góp vốn của khách hàng đó; cá nhân khác thực tế chi phối khách hàng; cá nhân ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng; cá nhân có quyền chi phối cá nhân ủy thác/ủy quyền cho Khách hàng, cá nhân có quyền chi phối pháp nhân/tổ chức ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng.
Người kiểm soát bao gồm.
Thông tin chủ sở hữu hưởng lợi


Thông tin cá nhân
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ liên lạc
Thông tin liên quan tới sỡ hữu


Nếu sở hữu gián tiếp, vui lòng điền thông tin tổ chức liên quan:
Tên tổ chức sở hữu: *
Số giấy CNĐKDN/QĐTL/GPHĐ:
Quốc gia đặt trụ sở chính của Tổ chức:


Cá nhân/ Cá nhân khác chi phối
Thông tin tổ chức/cá nhân


Địa chỉ thường trú:

Thông tin tài sản


Địa chỉ thường trú:
Ủy thác, ủy quyền
Thông tin đại diệnThông tin đại diệnĐăng ký sử dụng kênh giao dịch điện tử (eBanking):
Tải mẫu chữ ký ( Không bắt buộc ):
Với hình thức này, Quý khách chỉ được vận hành tài khoản khi hoàn tất các bước thủ tục theo hướng dẫn HDBank


( Mời Quý khách tải hình ảnh "Chữ ký sống" với dung lượng nhỏ hơn 1MB và định dạng hình ảnh png, jpg, jpeg )
Thêm thông tin người đại diện


Thông tin đại diệnĐăng ký sử dụng kênh giao dịch điện tử (eBanking):
Tải mẫu chữ ký:


( Mời Quý khách tải hình ảnh "Chữ ký sống" với dung lượng nhỏ hơn 1MB và định dạng hình ảnh png, jpg, jpeg tại đây)
Hủy